Jan Šrubař

 
Otec sedmi dětí, voják, sokol, vlastenec, sportovec tělem i duší, propagátor lyžování, odbojář a hrdina umučený nacisty. Chlap s velkým CH. Chlap, který zemřel za svobodu. Chlap, který měl až do konce rovná záda.

 

Jan ŠrubařJan Šrubař se narodil 17. prosince 1885 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vyučil se zámečníkem a vydal se na zkušenou do Pardubic a do Drážďan. Po návratu zpátky pracoval až do 1. světové války jako strojník. V roce 1911 se oženil s Marií Rečkovou, která se stala jeho celoživotní oporou a zejména v pozdějších těžkých časech statečně sdílela společné ideály.
Už během učení se stal členem sokolské jednoty a jeho láska ke sportu ho provázela celým životem. Byl také členem Pohorské jednoty Radhošť.
Koncem prvního desetiletí 20. století objevil kouzlo lyží – vymoženosti v té době dostupné jen nemnohým – a byla z toho celoživotní láska, která určila nejen jeho sportovní, ale i profesní kariéru.
Další láskou Jana Šrubaře bylo kino a divadlo. Už v roce 1912 v rámci sokolské jednoty založil ve Frenštátě promítací a divadelní sál a sám zajišťoval promítání a pomáhal i při divadelních představeních.

 
Pak přišla 1. světová válka.

 

Musel narukovat a sloužil u pevnostního dělostřelectva. V důsledku popálenin utrpěných po výbuchu střelného prachu byl ale v roce 1917 odvelen z vojska a nastoupil do továrny v Kopřivnici. Po návratu vycítil šanci na vznik samostatného státu a znásobil své vlastenecké úsilí.
V roce 1918 nejprve navzdory tomu, že frenštátská sokolská jednota byla v roce 1915 zakázána, zorganizoval prvomájový sokolský výlet na Horečky a na podzim téhož roku se pak angažoval v místním výboru zajišťujícím co nejhladší průběh převzetí moci monarchie do rukou nové československé republiky.
Na prvním místě však pro něj stále zůstávaly sokolské aktivity, divadlo a lyžování. Časem odešel ze zaměstnání a ve vlastní dílně začal vyrábět lyžařská vázání, která kompletoval s „prkýnky“ vyráběnými místním truhlářem, aby umožnil dostupnost lyžování pro ostatní. V roce 1924 otevřel ve Frenštátě půjčovnu lyží, aby si mohl tento sport vyzkoušet opravdu každý a inicioval stavbu lyžařského můstku na Pustevnách. Organizoval také lyžařské závody, jejichž náklady často dotoval z vlastních prostředků.
Jan Šrubař na běžkáchV důsledku hospodářské krize 30. let, která vedla k neodebraným zakázkám, byly však jeho dům i dílna zabaveny v exekuci a Jan Šrubař se přestěhoval do Valašského Meziříčí. Tam pokračoval s dalšími nadšenci v organizování soutěží i trénování závodníků lyžařského oddílu. V něm vedl i své syny, kteří sklízeli úspěchy i na celostátní úrovni, nejstarší z nich dokonce obsadil jako reprezentant Československa 20. místo na mistrovství světa.
Sám se závodů také aktivně účastnil. Ještě ve svých 53 letech se stal Jan Šrubař suverénním vítězem v kategorii starších závodníků na Zimních sletových hrách Československé obce sokolské ve Vysokých Tatrách.
Člen Sokola

Mezi sokoly požíval velké úcty, o čemž svědčí i to, že se stal náčelníkem celé sokolské župy Valašské Františka Palackého, druhé nejstarší na Moravě.

 
To už se ale nad Evropou stahovala mračna druhé světové války.

 

Jan ŠrubařS okupací se vlastenec Jan Šrubař nedokázal smířit a okamžitě se zapojil do odboje. Nejprve navázal spolupráci se skupinou Obrana národa, posléze se však, na základě smutných zkušeností s neopatrností některých členů, rozhodl sám vytvořit organizaci ze spolehlivých lidí, které znal ze sokolského prostředí. Zaměřil se na převádění osob přes slovenskou hranici do zahraničních jednotek, organizování dopravy a shromažďování zbraní.
Byl však, jak se to stalo i tolika jiným odbojářům, udán gestapu. To provedlo první razii u Šrubařů doma v únoru 1940, v době kdy Jan Šrubař ležel se zlomenou nohou. Gestapo se omezilo jen na domovní prohlídku, kterou v dalších měsících ještě několikrát zopakovalo, ale zbraně ani jiné usvědčující materiály nenašli.
V listopadu 1940 však již Jana Šrubaře zatkli a odvezli do Ostravy. Navzdory tříměsíčnímu mučení, kdy strávil celou dobu v okovech a v jakoukoliv denní i noční hodinu podstupoval strašlivé bití a týrání, nic nepřiznal a nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil.
Dokonce i sami jeho trýznitelé k němu nakonec pocítili nechtěný respekt. Když byli v dubnu 1941 zatčeni Šrubařovi synové Jan a Václav, vyslýchající gestapák jednomu z nich řekl:

„Ale ten tvůj otec něco snese! A styděti se za něj nemusíš, ten to měl výborně zorganizováno!“

Válečný kříž 1939V té době však již byl Jan Šrubař starší v táboře nucených prací s vězením ve Wohlau (dnes Wólow v Polsku, nedaleko Vratislavi/Wróclavi). V květnu se do stejné věznice dostali i oba jeho zatčení synové a jakkoliv se kvůli jejich osudu musel trápit, umožnilo jim to alespoň se vzájemně podporovat tajně předávanými motáky. V říjnu byl na nějakou dobu převezen k soudnímu vyšetřování s ostatními členy Obrany národa do Vratislavi a nějaký čas strávil i v berlínském vězení Alt-Moabit. Samotný soud, při němž byl odsouzen k trestu smrti, proběhl až v listopadu 1942 opět ve Vratislavi.

Po odsouzení se jeho podmínky ještě více zhoršily. Byl přeložen na samotku do kobky smrti, kde se k častému trýznění přidalo trvalé spoutání. Přesto svým trýznitelům nechtěl dopřát to poslední zadostiučinění.

„Pod sekeru mě nedostanou“ říkal již dávno před svým odsouzením.

A nedostali.
Když se přiblížil den stanovené popravy, zanícené rány po mučení vedly k otravě krve , na niž 7. února 1943 zemřel.

 

Tak skonal člověk, který miloval Beskydy, sport a svou vlast. Člověk, který pro svobodu svou i druhých vydržel to, co je pro nás dnes nemyslitelné.
Člověk, který byl v roce 1947 in memoriam vyznamenán Československým válečným křížem.

Člověk, jehož odkaz bychom měli mít na paměti.

 
A proto je zde Memoriál Jana Šrubaře.

Spolupracujeme se spolkem Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s.
Logo SUOT

a

T. J. Sokol Valašské Meziříčí
T. J. Sokol Valašské Meziříčí

GermanEnglishCzech